5 wskaźników finansowych kluczowych w firmach budowlanych - Develogic
2218
post-template-default,single,single-post,postid-2218,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,cookies-not-set
 

5 wskaźników finansowych kluczowych w firmach budowlanych

5 wskaźników finansowych kluczowych w firmach budowlanych

Monitorowanie wskaźników finansowych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie w ocenie ich rentowności i efektywności. Dotyczy to także firm działających w branży budowlanej. Dowiedz się, które ze wskaźników są najważniejsze w tym sektorze oraz w jaki sposób poprawnie interpretować ich wyniki.

Czym są wskaźniki finansowe?

Wskaźniki finansowe to narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy działania danego przedsiębiorstwa. Ma ona na celu ocenienie, czy firma budowlana prosperuje w odpowiedni sposób i czy nie grozi jej bankructwo. Pozwala ona również ocenić kondycję przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

W przypadku firm z branży budowlanej analiza wskaźników finansowych jest niezwykle ważna, dlatego musisz wiedzieć, które z nich są kluczowe. Pomoże Ci to w ocenie efektywności Twojej działalności oraz w podjęciu właściwych kroków mających na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki temu zarządzana przez Ciebie firma odniesie sukces, czyli przyniesie oczekiwane zyski.

Które wskaźniki finansowe są najważniejsze dla branży budowlanej?

Zanim przeprowadzisz analizę finansową swojej firmy, musisz wiedzieć, które ze wskaźników mają kluczowe znaczenie w branży budowlanej. Najważniejsze z nich:

 • rentowność,
 • wypłacalność,
 • płynność finansowa,
 • sprawność,
 • wartość rynkowa.

Jak widzisz, na prawidłowe funkcjonowanie firmy w branży budowlanej wpływa wiele czynników. Realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć jest niezwykle kosztowna oraz pracochłonna. W tym sektorze szczególnie ważne jest przygotowywanie harmonogramu prac budowlanych. W jego stworzeniu może pomóc nowoczesne oprogramowanie.

Dzięki niemu przeprowadzisz także wnikliwą analizę poszczególnych wskaźników finansowych, na których podstawie określisz kondycję swojej firmy. Tylko właściwe zaplanowanie poszczególnych etapów prac sprawi, że Twoje przedsiębiorstwo odniesie sukces i zyska przewagę nad konkurencją.

Co oznaczają poszczególne wskaźniki finansowe?

Aby lepiej zrozumieć, jak ważne jest bieżące monitorowanie raportów dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, warto bliżej poznać znaczenie każdego z wymienionych wyżej wskaźników.

 1. Rentowność

Do obliczenia tego wskaźnika możesz wykorzystać prosty wzór. Wystarczy, że zysk netto podzielisz przez przychody, a otrzymany wynik pomnożysz przez 100%. W ten łatwy sposób ocenisz, czy w Twojej firmie zarządzanie wszelkimi zasobami odbywa się w odpowiedni sposób.

W przypadku firm budowlanych rentowność oznacza m.in., że cały kapitał zainwestowany w sprzęt czy materiały przynosi realny zysk, a przedsiębiorstwo może dzięki niemu realizować kolejne przedsięwzięcia.

Jeśli zyski znacząco przewyższają koszty Twojej firmy, to jest ona rentowna. Musisz jednak pamiętać, że pełny obraz sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa otrzymasz po analizie pozostałych wskaźników.

 1. Wypłacalność

Wypłacalność, nazywana także poziomem zadłużenia, to kolejny bardzo istotny wskaźnik, który pomaga ocenić sytuację finansową firmy. Określa on, jak sprawnie następuje obsługa zobowiązań – zarówno krótko- jak i długoterminowych.

O tym, że Twoja firma budowlana jest wypłacalna, możesz mówić, gdy jesteś w stanie wywiązać się z ogółu zobowiązań finansowych. Istotne jest także to, aby po dokonaniu wypłat oraz opłaceniu faktur przedsiębiorstwo nadal dysponowało środkami, które będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

Mimo że zadłużenie kojarzy się najczęściej z czymś negatywnym, to w niektórych przypadkach umożliwia rozwój firmy. Zobowiązania zaciągane na kolejne inwestycje i spłacane w terminie pozwalają na poszerzenie oferty i zapewniają płynność finansową. Wypłacalność to jeden z kluczowych parametrów. Jest on brany pod uwagę przez inwestorów poszukujących firm, z którymi chcieliby nawiązać współpracę.

 1. Płynność finansowa

W ocenie płynności finansowej stosuje się trzy dodatkowe wskaźniki:

 • płynności bieżącej,
 • szybkiej płynności,
 • płynności natychmiastowej.

Pierwszy z nich służy do oceny tego, czy firma jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, biorąc pod uwagę wszystkie bieżące aktywa. Wskaźnik szybkiej płynności określa natomiast zdolność do wywiązania się z aktualnych finansowych powinności bez uwzględniania zgromadzonych zapasów, np. w postaci zakupionych materiałów budowlanych czy sprzętu.

Wynik obliczeń płynności natychmiastowej wskazuje, w jakim stopniu aktualnie posiadane środki pieniężne są w stanie pokryć bieżące zobowiązania Twojej firmy.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa budowlanego oznacza, że jest ono w stanie na bieżąco opłacać faktury wystawiane przez dostawców materiałów czy dokonywać terminowych wypłat dla pracowników. Problem z tym wskaźnikiem może w dłuższej perspektywie prowadzić do niewypłacalności, a więc utraty zaufania kontrahentów i klientów.

 1. Sprawność

Jest to wskaźnik badający obrotowość, nazywaną także aktywnością firmy. Określa on przede wszystkim nakłady pracy włożone w prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i efektów, jakie przyniosły te działania. Do oceny sprawności firmy stosuje się szereg dodatkowych wskaźników, takich jak np. wielkość rotacji aktywów i pasywów czy należności.

 1. Wartość rynkowa

Jest to wskaźnik, który określa najbardziej prawdopodobną wartość firmy na dzień przeprowadzania jej wyceny. Wpływają na nią także wymienione wcześniej kryteria. Wartość firmy zależy bowiem nie tylko od zgromadzonych przez nią aktywów czy generowanych przychodów, ale także od ogólnej rentowności i sprawności funkcjonowania.

W przypadku firm budowlanych na ten wskaźnik wpływa m.in. liczba aktualnie realizowanych inwestycji. Nie bez znaczenia jest także ogólna wartość sprzętu i materiałów znajdujących się na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

Jak widzisz, wszystkie wskaźniki finansowe są ze sobą ściśle powiązane. Ich systematyczne monitorowanie pozwoli Ci ocenić sytuację, w jakiej aktualnie znajduje się Twoja firma. Pomoże Ci w tym wspomniane już oprogramowanie, które ułatwi analizowanie poszczególnych raportów i wyników finansowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami. Udzielą Ci oni odpowiedzi na wszelkie pytania i przedstawią najważniejsze korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych aplikacji do zarządzania firmą budowlaną.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.